WSM využívá 2 desky plošných spojů:

  • hlavní DPS,
  • DPS se senzorem.

DPS se senzorem je malá jednoduchá DPS, jejíž jediným účelem je mechanicky uchytit senzor, veškerá logika je obsažena v hlavní DPS.

Měřicí vůz je připraven na napájení z 3,7V LiPol baterie. Součástí DPS je nabíjecí obvod, takže baterii není třeba nabíjet externě. Stačí připojit micro-USB konektor a nabíjet. Měření rychlosti je založeno na optozávoře GP1S23 snímající otáčející se perforované kolo uchycené na nápravě vozu. Naměřená data jsou pomocí Bluetooth modulu HC-05 přenášena do libovolného Bluetooth klienta podporujícího profil SPP.

Deska plošných spojů je navržena v programu Eagle 9, schémata a výkresy DPS jsou volně k dispozici pod licencí Apache License v2.0.

Materiály pro výrobu jsou k dispozici v Releases.

Hlavní součásti hlavní DPS jsou:

  • procesor ATmega328p,
  • LDO LE33,
  • zapínací a vypínací obvod,
  • nabíjecí obvod baterie,
  • signalizační LE diody,
  • konektory.