Co je třeba ke zprovoznění vozu

 • Samotný vůz WSM.
 • Počítač s OS Windows/Linux. V případě OS Windows minimálně Windows Vista.
 • Možnost připojit k počítači Bluetooth zařízení. Notebooky mají Bluetooth adaptér často vestavěný, pro připojení k desktopu můžete zakoupit jakýkoliv Bluetooth dongle, například tento. Pro komunikaci stačí Bluetooth verze alespoň 2.0.
 • Stáhnutý software WSM Speed Reader.

Základní manipulace s vozem

Měřicí vůz WSM vypadá ve všech měřítkách přibližně takto:

Nákres mechaniky WSM

Vůz je napájen výhradně Li-Pol baterií.

 • Vůz se zapíná stiskem tlačítka označeného zeleným štítkem na hlavní DPS.
 • Vůz se vypíná stiskem tlačítka označeného červeným štítkem na hlavní DPS.

Vůz vydrží v provozu přibližně 14 hodin, po dokončení používání vůz vypínejte, aby se baterie zbytečně neopotřebovávala. Vůz je možné kdykoliv dobít připojením 5V micro-USB adaptéru podobně, jako nabíjíte třeba svůj mobilní telefon. Spotřeba nabíjení je přibližně 200–400 mA, není tedy třeba žádné speciální silné nabíječky. Vůz je možné dobíjet z USB portu počítače. Vůz doporučujeme nabít vždy až do plně nabitého stavu.

Vůz bývá osazován Li-Pol bateriemi o kapacitě 500–650 mAh.

Signalizace stavu vozu

Vůz obsahuje 4 LED diody: zelenou, žlutou, červenou a modrou.

 • Modrá LED indikuje nabíjení baterie. LED by se měla rozsvítit po připojení nabíjecího USB konektoru. LED zhasne, jakmile je baterie nabitá.
 • Oranžová LED změní svůj stav při každém detekované náběžné hraně na optickém senzoru měřícím rychlost. Na jednu otáčku osmidírkového perforovaného kola by se tak LED měla 4× rozsvítit a 4× zhasnout.
 • Zelená LED krátce problikne jednou za 5 vteřin a indikuje správný chod zařízení. Konkrétně LED problikává v momentě, kdy dochází k měření napětí baterie.
 • Červená LED indikuje nízký stav baterie vozu.

Zelená, žlutá a červená LED krátce probliknou po zapnutí vozu.

Detekce vybití

Vůz si průběžně měří stav baterie. Při nízkém napětí rozsvítí červenou LED. Po rozsvícení LED je možné ještě přibližně 30 minut vůz používat. Jakmile vůz detekuje kritický stav baterie, červená LED několikrát problikne a vůz se sám vypne. Při pokusu o zapnutí zeleným tlačítkem se vůz krátce zapne, červená LED problikne a vůz se sám vypne. Toto je ochrana proti zničení baterie podvybitím. Vybitý vůz je třeba nabít.

Připojení k počítači

V počítači je třeba zapnout Bluetooth adaptér, zapnout měřicí vůz a naskenovat dostupná Bluetooth zařízení. Mezi zařízeními by se mělo objevit zařízení WSM-xx (např. WSM-05), s tímto zařízením se spárujte. Při párování je třeba zadat čtyřmístný PIN, který je napsaný na komunikačním modulu měřicího vozu.

Po spárování by se měl vůz připojit jako sériový port. Po spuštění aplikace WSM Speed Reader vyberte název COM portu, měřítko a průměr kola vozu. Připojte se k COM portu.

Pokud vůz funguje, šedé kolečko by mělo blikat a měla by být průběžně zobrazována aktuální rychlost.

Měření rychlosti

 • Vůz je typicky schopen měřit modelové rychlosti v rozsahu cca 4–140 km/h (v závislosti na konstrukci perforovaného kola, měřítku, …).
 • Pro přesné měření rychlosti vůz spojte s lokomotivou co nejpevněji. Použijte co nejpevnější spřáhla. Osvědčená spřáhla jsou:

Přesná kalibrace

Pro měření rychlosti je nutné do měřicího SW zadat průměr modelového kola vozu a to ideálně s přesností na setinu milimetru. Pro skutečně precizní kalibraci je možné průměr kola změřit jízdou vozu:

 1. Připravte vůz s lokomotivou na rovnou kolej (alespoň 1 m; čím delší, tím lepší). Zadejte přibližný průměr kola.
 2. Připojte měřicí SW, proveďte reset ujeté vzdálenosti.
 3. Popojeďte s vozem o přesnou vzdálenost (například natáhněte svinovací metr vedle kolejí).
 4. Z počtu kmitů senzoru (číslo v závorce vedle ujeté vzdálenosti) zpětně dopočítejte průměr kola dle vztahu: wheel_diameter = (8 · real_distance) / (pi · ticks_count).
 5. Pro další měření použijte dopočítaný průměr kola.