Nákres mechaniky WSM

Hlavní součásti

  • Otevřený vůz typu Nd (lze použít i jiné vozy, do kterých se vejde řídicí elektronika).
  • Single-cell LiPol baterie (500 mAh, 3,7 V)
  • Náprava s perforovaným kolem.
  • Optická závora GP1S23.
  • Hlavní DPS připojená k senzoru a baterii.
  • Bluetooth modul HC-05 připojený k hlavní DPS.

Doporučení

  • Pro připojení k lokomotivě používejte pevné spřáhlo, měření bude zatíženo mnohem menší chybou.